Hiển thị kết quả duy nhất

Thùng muối hoàn nguyên chuyên dùng để chứa muối tinh khiết NaCl nhằm tái sinh cho các hạt làm mềm nước.