Danh mục sản phẩm

Bảng giá lõi lọc nước

Lõi lọc nước là thành phần cấu tạo chính của máy lọc nước. Lõi lọc nước cần được thay thế đúng hạn để đảm bảo khả năng lọc của máy lọc nước. Dưới đây là Bảng giá lõi lọc nước, chi tiết, mới nhất với đa dạng chủng loại, mẫu mã từ Scitech Water - Scimitar Vietnam.

1. Bảng giá lõi lọc nước Scitech #

banner scitech water bang gia
BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Scitech
NhómSản phẩmGiá (VND)
Lõi Gốm CeramicGốm Ceramic Cân 10 inch295.000
Gốm Ceramic Doulton (Sukida)495.000
Gốm Ceramic Aquastar (Móc sắt)550.000
Bộ 3 lõi thô 10″Bộ thường 10 inch195.000
Bộ Karofi, Kangaroo, Mutosi250.000
Bộ bọc Silk395.000
Bộ Geyser450.000
Bộ Scitech350.000
Bộ Scitech (PP bịt)395.000
Bộ Scitech Malay445.000
Lõi PP 10″Lõi PP bọc trong35.000
Lõi PP bịt50.000
Lõi PP Scitech kim châm50.000
Lõi PP bịt Scitech75.000
Lõi PP bọc Silk75.000
Lõi GAC/CTO 10″Lõi GAC/CTO95.000
Lõi GAC/CTO Scitech175.000
Lõi GAC/CTO Scitech Malay195.000
Lõi GAC/CTO bọc Silk195.000
Lõi 10″ khácLõi 2 tầng PP-GAC195.000
Lõi Cation195.000
Lõi Siêu lọc495.000
Lõi 20″Lõi PP trơn95.000
Lõi PP Scitech kim châm125.000
Lõi GAC/CTO195.000
Lõi GAC/CTO Scitech245.000
Lõi GAC/CTO Scitech Malay295.000
Lõi Cation Scitech245.000
Lõi Resin Scitech Malay345.000
Lõi Sợi cuốn Scitech195.000
Lõi Siêu lọc 0.22um Scitech795.000
Lõi Big Blue 10″ (Malay)Lõi PP250.000
Lõi CTO450.000
Lõi Sợi chỉ450.000
Lõi Big Blue 20″ (Malay)Lõi PP450.000
Lõi CTO950.000
Lõi Sợi chỉ850.000
Màng ROMàng RO Dow 50550.000
Màng RO Filmtec 50650.000
Màng RO Filmtec 100850.000
Màng RO Dow 100750.000
Màng RO Fey, Aqua, Toray 100750.000
Màng RO 200850.000
Màng RO 80 Đúc Korea/Malay850.000
Lõi chức năng Vietnam, TaiwanLõi Nano Silver lớn350.000
Lõi GAC lớn250.000
Lõi PAC150.000
Lõi Mineral150.000
Lõi Nano Silver200.000
Lõi Oxy200.000
Lõi Alkaline (pH Booster)300.000
Lõi Khoáng 2 ngăn250.000
Lõi Khoáng 4 ngăn350.000
Lõi chức năng Korea, MalayLõi RESIN350.000
Lõi SED (Sediment)250.000
Lõi GAC, lõi CTO300.000
Màng UF500.000
Màng RO 80 Đúc850.000
Lõi PAC (Post-C), lõi MIN (Mineral), lõi FIR (Far Infrared)300.000
Lõi SIL (Nano Silver)350.000
Lõi HYD (Hydrogen)450.000
Lõi Mixed BedLõi Mixed Bed Inline650.000
Lõi Mixed Bed 20″2.500.000

2. Bảng giá lõi lọc nước Geyser #

banner scitech geyser bang gia
BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Geyser
NhómSản phẩmGiá (VND)
Lõi Geyser TKLõi CTO, GAC, Cation250.000
Lõi Aragon H750.000
Lõi T33 lớn250.000
Lõi T33 nhỏ, Khoáng150.000
Lõi Nano Silver, Oxy200.000
Lõi Hydrogen450.000
Bộ lõi Geyser TKBộ lõi 12450.000
Bộ lõi 1231.150.000
Bộ lõi 45678850.000
Bộ lõi 456789950.000
Bộ lõi 456789 Hydrogen1.250.000
Bộ lõi TK81.950.000
Lõi Geyser EcotarLõi PP Ecotar150.000
Lõi Ecotar, Aquasoft, CBC550.000
Lõi Aragon Bio, Aragon Ecotar850.000
Lõi BAF750.000
Lõi Disruptor950.000
Lõi Catalux, Aralux950.000
Lõi CBC Ecolux650.000
Lõi Catalon350.000
Lõi Aragon Geyser Euro160.000
Bộ lõi Geyser EcotarBộ lõi Ecotar 21.550.000
Bộ lõi Ecotar 3/5/61.950.000
Bộ lõi Ecotar 4/82.350.000
Bộ lõi Ecolux2.550.000
Lõi Geyser AllegroLõi PP Allegro100.000
Lõi CBC Allegro350.000
Màng RO Allegro850.000
Lõi PAC, Mineral Allegro350.000
Bộ lõi 123 Allegro750.000
Bộ lõi 456 Allegro1.350.000
Lõi Geyser ROLõi PP bịt75.000
Lõi CTO, GAC250.000
Màng RO 50650.000
Màng RO 80 đúc850.000
Lõi PAC, Mineral, Nano Silver150.000
Bộ lõi 123 VN450.000

3. Bảng giá lõi lọc nước AO Smith #

BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước AO Smith
NhómSản phẩmGiá (VND)
A/AS/ M/G/E/ C/ZPP5 Pre-filter (A/M2/E, Z, CS1/VET1)220.000
PP5 (AS/M1/G)300.000
GAC (A/AS/M/G/E)385.000
PP1 (A/AS/M/G/E)300.000
PAC (A/AS/M/G)400.000
GAC Mintech (E/C/Z)450.000
Sediment (C/Z)300.000
SCB/CB (C/Z)400.000
RO75 (A/AS/M/G/E, C/Z, ASH1/VET1)995.000
A/AS/ M/G/E/PP5 Pre-filter (A/M2/E, Z, CS1/VET1)220.000
PP5 (AS/M1/G)300.000
GAC (A/AS/M/G/E)385.000
PP1 (A/AS/M/G/E)300.000
PAC (A/AS/M/G)400.000
GAC Mintech (E/C/Z)450.000
RO75 (A/AS/M/G/E, C/Z, ASH1/VET1)995.000
C/ZPP5 Pre-filter (A/M2/E, Z, CS1/VET1)220.000
GAC Mintech (E/C/Z)450.000
Sediment (C/Z)300.000
SCB/CB (C/Z)400.000
RO75 (A/AS/M/G/E, C/Z, ASH1/VET1)995.000
CS1/VET1PP5 Pre-filter (A/M2/E, Z, CS1/VET1)220.000
GAC Pre-filter (CS1/VET1)420.000
PP1 Pre-filter (CS1/VET1)220.000
PAC (CS1)370.000
PAC (VET1)485.000
RO75 (A/AS/M/G/E, C/Z, ASH1/VET1)995.000
RO600 CS12.080.000
ASH1Composite ASH1540.000
PAC ASH1520.000
RO75 (A/AS/M/G/E, C/Z, ASH1/VET1)995.000
U2/U3PP5 U2/U3300.000
CB U2/U3400.000
PAC U2/U3400.000
Bóng UV U2/U3450.000
RO75 U21.150.000
RO600 U32.100.000
S600Composite S600710.000
PAC S600500.000
RO600 S6002.100.000
R400Composite R400990.000
RO400 K4002.100.000
K400 thẻ RFIDPP5 K400450.000
PAC K400500.000
CB K400450.000
RO400 K4002.000.000

4. Bảng giá lõi lọc nước Aquastar #

BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Aquastar
NhómSản phẩmGiá (VND)
Lõi Natural Energy Water System by ScitechGốm Ceramic Aquastar (Móc sắt)550.000
Lõi Resin Softener + Granular Carbon650.000
Lõi Granular Carbon650.000
Lõi Bio Ceramic750.000
Lõi Tourmaline750.000
Lõi Carbon Block650.000

5. Bảng giá lõi lọc nước Karofi #

BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Karofi
NhómSản phẩmGiá (VND)
Lõi thô KarofiLõi PP5 (Smax Duo 1)50.000
Lõi OCB (Smax Duo 2)125.000
Lõi PP1 (Smax Duo 3)75.000
Lõi Cation (Smax Duo 2)195.000
Lõi CTO (Smax Duo 3)195.000
Màng RO KarofiMàng RO 50650.000
Màng RO 100 USA đúc900.000
Màng RO 100 Korea đúc1.200.000
Lõi chức năng Karofi Lõi GAC-T33295.000
Lõi Mineral295.000
Lõi Far Infrared395.000
Lõi Nano Silver395.000
Lõi ORP Alkaline395.000
Lõi Hydrogen900.000
Lõi Tourmaline420.000
Cụm lõi chức năng KarofiCụm lõi Smax hiệu suất cao HP 6.02.490.000
Cụm lõi Smax hiệu suất cao HP 6.12.750.000
Cụm lõi Smax hiệu suất cao HP 6.22.900.000

6. Bảng giá lõi lọc nước Kangaroo #

BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Kangaroo
NhómSản phẩmGiá (VND)
Lõi thô KangarooLõi PP550.000
Lõi OCB125.000
Lõi PP175.000
Lõi thô nối nhanh KangarooLõi PP5 nối nhanh200.000
Lõi OCB nối nhanh250.000
Lõi PP1 nối nhanh200.000
Màng RO KangarooMàng RO 50650.000
Màng RO 100750.000
Lõi chức năng KangarooLõi T33370.000
Lõi Nano Silver300.000
Lõi Ceramic330.000
Lõi Alkaline345.000
Lõi Maifan590.000
Lõi ORP510.000

7. Bảng giá lõi lọc nước Sunhouse #

BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Sunhouse
NhómSản phẩmGiá (VND)
Lõi thô SunhouseLõi PP550.000
Lõi OCB100.000
Lõi PP150.000
Màng RO SunhouseMàng RO 50550.000
Lõi chức năng SunhouseLõi Nano Silver195.000
Lõi Bio Ceramic225.000
Lõi Alkaline250.000
Lõi Maifan195.000
Lõi Carbon GAC195.000
Lõi Hydrogen295.000

8. Bảng giá lõi lọc nước Mutosi #

BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Mutosi
NhómSản phẩmGiá (VND)
Lõi thô MutosiLõi PP550.000
Lõi OCB125.000
Lõi PP175.000
Lõi Cation195.000
Lõi CTO195.000
Lõi thô nối nhanh MutosiLõi PP5 nối nhanh200.000
Lõi OCB nối nhanh250.000
Lõi PP1 nối nhanh200.000
Màng RO MutosiMàng RO 50590.000
Màng RO 75690.000
Màng RO 100780.000
Lõi chức năng MutosiLõi GAC-T33250.000
Lõi Bio Ceramic250.000
Lõi Mineral250.000
Lõi Far Infrared250.000
Lõi Alkaline Hydrogen350.000
Lõi ORP Hydrogen350.000
Lõi Nano Silver350.000

9. Bảng giá lõi lọc nước Korihome #

BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Korihome
NhómSản phẩmGiá (VND)
Lõi nối nhanh KorihomeLõi PP Sediment250.000
Lõi Pre-Carbon300.000
Lõi Post-Carbon300.000
Màng RO1.050.000
Lõi Hydrogen Alkaline1.150.000
Lõi Mineral350.000
Lõi Far Infrared450.000
Lõi Nano Silver350.000

10. Bảng giá lõi lọc nước Daikio #

BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Daikio
NhómSản phẩmGiá (VND)
Lõi thô DaikioLõi PP75.000
Lõi CTO125.000
Lõi Ceramic295.000
Màng RO DaikioMàng RO 50550.000
Lõi chức năng DaikioLõi GAC175.000
Lõi Alkaline175.000
Lõi Maifan175.000
Lõi Nano Silver175.000
Lõi Far Infrared175.000

11. Bảng giá lõi lọc nước Coway #

BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Coway
NhómSản phẩmGiá (VND)
P-300L và P-300RPlus Sediment 11″300.000
Pre-Carbon 8″300.000
RO Membrane 11″1.600.000
Inno-Sense 8″470.000
Ceramic200.000
CHP-260LNeo-Sense 8″ S300.000
RO Membrane 8″1.600.000
Inno Sense 8″ S470.000
Ceramic200.000
CHP-590RNeo-Sense 14″350.000
RO Membrane 14″1.800.000
Inno-Sense 14″570.000
Ceramic200.000
CHP-671RNeo-Sense 14″350.000
Pre-Carbon 14″350.000
RO Membrane 14″1.800.000
Inno-Sense 14″570.000
Ceramic200.000

12. Bảng giá lõi lọc nước Aqua #

BẢNG GIÁ LÕI LỌC NƯỚC
Lõi lọc nước Aqua
NhómSản phẩmGiá (VND)
Lõi thô AquaLõi PP550.000
Lõi OCB125.000
Lõi PP175.000
Màng RO AquaMàng RO 50550.000
Lõi chức năng AquaLõi GAC-T33175.000
Lõi Mineral175.000
Lõi Alkaline175.000
Lõi Nano Silver175.000
Lõi Far Infrared175.000
scitech prefooter

Gọi ngay 0911 717 737

Nhận tư vấn, báo giá máy lọc nước, lõi lọc nước

Giỏ hàng
Đăng nhập
zalo-icon